สินค้าของเรา

Application ที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมาย ตอบสนองทุกความต้องการในการเชื่อมต่อ Are you ready to connect ? Our app is available on any mobile device! Download now to...

Application ที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมาย ตอบสนองทุกความต้องการในการเชื่อมต่อ

Are you ready to connect ?

Our app is available on any mobile device! Download now to get started!

ครอบคุมทุกความต้องการ

เรามีฟีเจอร์มากมาย ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ !


Directory

แสดงข้อมูล รูป ชื่อและนามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และสมุดรายชื่อทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์

Chat

Real-Time Chat ที่สามารถส่งได้ทั้ง ข้อความ ไฟล์ สติ๊กเกอร์ พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนข้อความใหม่

News

ระแบบบริหารจัดการข่าวสาร ที่สามารถแสดงผล ได้ทั้งรูป วีดีโอ และแจ้งเตือนข่าวสารใหม่

Call

โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งระบบเสียงและวีดีโอ สามารถประชุมสาย และ แจ้งเตือน

SMS

ส่งข้อมูลทาง SMS ทั้งแบบคนเดียวและหลายคนพร้อมกันได้

Location

ระบบที่สามารถแสดงแผนที่ และนำทางได้

File Sharing

ระบบจัดเก็บและจัดการไฟล์ ได้ตามความต้องการ

Poll

รองรับการทำแบบสอบถาม สร้าง ลบ แก้ไข

Hr

รองรับการ ส่งอนุมัติด้าน hr เช่น ใบลาป่วย,ใบลาพักร้อน,ใบลากิจ เป็นต้น

Calendar

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข กิจกรรมและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่บันทึกได้

Webconference

รองรับการประชุมครบวงจร ประชุมพร้อมกันได้หลายคน

Stop waiting.
Start connecting.