ผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ KR Mentor
ทั้ง Mobile Application, Desktop Website และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

  • POLL (TMEC)
   POLL (TMEC)
  • AMEC
   AMEC
  • Max Solution
   Max Solution
  • JCOM Lighting Control
   JCOM Lighting Control
  • Student Portal
   Student Portal
  • Thetree Channel
   Thetree Channel
  • ฉลาดรู้ประชามติ
   ฉลาดรู้ประชามติ
  • IPTV Japan Channel
   IPTV Japan Channel
  • Niyom Phanich
   Niyom Phanich
  • Clubone
   Clubone
  • Box24
   Box24
  • อบต.
   อบต.
  • ICash
   ICash
  • City of Joy
   City of Joy
  • EITS
   EITS
  • PNAC Online
   PNAC Online
  • RAPID
   RAPID
  • คนโยนข้าว
   คนโยนข้าว
  • Singha RSU Poll
   Singha RSU Poll
  • EDOC RUS
   EDOC RUS
  • ยาง45
   ยาง45
  • ยาง1500
   ยาง1500
  • Make The Difference
   Make The Difference
  • QPER
   QPER
  • Skincare
   Skincare
  • The Hub
   The Hub
  • ADL
   ADL
  • PEA
   PEA
  • DPU E-book
   DPU E-book
  • Bangkok Health Information
   Bangkok Health Information
  • Bangkok Health Assessment
   Bangkok Health Assessment
  • Bangkok Aging
   Bangkok Aging
  • QPin
   QPin
  • P Event
   P Event
  • DealsDee
   DealsDee
  • SST Smart Storage
   SST Smart Storage
  • GOEX
   GOEX
  • NADA
   NADA
  • ครีมรวงข้าว
   ครีมรวงข้าว
  • ULEASE
   ULEASE
  • Rapid Report
   Rapid Report
  • AP Thai
   AP Thai

   • Thailand Wakeup ปี 4
    Thailand Wakeup ปี 4
   • Thailand Wakeup ปี 5
    Thailand Wakeup ปี 5
   • Thailand Wakeup ปี 6
    Thailand Wakeup ปี 6
   • Thailand Wakeup ปี 7
    Thailand Wakeup ปี 7
   • Thailand Wakeup ปี 8
    Thailand Wakeup ปี 8
   • Vendidy
    Vendidy
   • DTAC
    DTAC
   • AFIN
    AFIN
   • GOEX
    GOEX
   • Paper Research KU
    Paper Research KU
   • Business Intelligence
    Business Intelligence
   • ไทยวา
    ไทยวา
   • CPOT (Cultural Product of Thailand)
    CPOT (Cultural Product of Thailand)
   • Chickada
    Chickada
   • Clover
    Clover
   • LC Clinic
    LC Clinic
   • SBC
    SBC
   • TCEP (Thailand Convention & Exhibition Bureau)
    TCEP (Thailand Convention & Exhibition Bureau)
   • ระบบจัดการเอกสาร
    ระบบจัดการเอกสาร
   • D63
    D63
   • Tradepal
    Tradepal
   • ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
    ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
   • ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
    ระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน
   • Once Complete
    Once Complete
   • TOYOTA
    TOYOTA

    • Coins Shooting
     Coins Shooting
    • KBank AR Wall Paint Money Expo 2017
     KBank AR Wall Paint Money Expo 2017
    • Krungsri VR
     Krungsri VR
    • Premium Water
     Premium Water