ขั้นตอนการทำงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานกับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทำงาน
การเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานจะทำให้งานที่ได้มีคุณภาพมากที่สุด

01

ส่งความต้องการของคุณมาที่เรา

ความต้องการ สิ่งที่อยากได้ รายละเอียดต่าง ๆ

ของ Application ส่งมาให้เรา แล้วเราจะติดต่อกลับไป

02

ตกลงวันเวลาและราคา

ทำความเข้าใจและวางขอบเขตของโปรเจค รวมถึงตกลงเรื่องราคา ระยะเวลาในการทำงาน

03

ลงดีไซน์ UX/UI

เมื่อกำหนดข้อตกลงทั้งหมดแล้ว ทางเราจะวาง ดีไซน์ให้ทางลูกค้าได้เลือก เมื่อลูกค้าตัดสินใจแล้ว เราจะเริ่มการสร้าง App

04

ทำการสร้าง App

ดำเนินการสร้าง App ตามที่ลูกค้าได้เลือกดีไซน์มา ลูกค้าสามารถตรวจ เช็คความคืบหน้าได้

05

ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งมอบ App

เมื่อดำเนินการสร้าง App สำเร็จทางเราจะส่งมอบ App ให้โดยผ่านทาง Store ของแต่ละเพล็ตฟอร์ม ที่ได้ตกลงไว้

06

จบการทำงาน

ปิดโปรเจคการทำงาน ทางลูกค้า ได้รับ App ที่ต้องการ